Otázky a odpovede

Prečo je kurz taký lacný?

Hlavnou myšlienkou talianskej akadémie je, aby bolo učenie taliančiny cenovo dostupné pre kohokoľvek, či pre ľudí s nižším príjmom, pre študentov alebo dôchodcov. Kurz je taktiež vhodný pre ľudí, ktorí nemajú čas chodiť do jazykových škôl alebo im z časového hľadiska nevyhovuje prihlasovať sa na 60 až 90-minútové online hodiny.

Ako prebieha vyučovanie?

Ide o kombináciu samoštúdia a kratších zoom hodín s lektorom. Gramatika je vysvetlená vo videách, ktoré sú dostupné na stránke pre našich študentov a je možné si ich pustiť kedykoľvek počas dňa, i viackrát po sebe. Každý študent má zároveň k dispozícii lekcie a rôzne dokumenty na stiahnutie v PDF, ktoré si môže vytlačiť. V cene kurzu “Komplet” a “28-dňový kurz taliančiny” je jedna zoom hodina s lektorom “Preklad viet” týždenne, na ktorej prekladáme jednoduché vety, pracujeme s gramatikou či prekladáme slovíčka. Zoom hodina trvá 20 – 30 minút.

Sú k dispozícii učebené materiály?

Samozrejme. Každý študent si po prihlásení môže na našej stránke stiahnuť lekcie v PDF formáte, ktoré sú vypracované od úplných základov. Okrem toho nájde na stránke aj materiály k cvičeniam či k slovnej zásobe, ktoré si môže taktiež vytlačiť.

Ako je to s prístupom do akadémie?

Po prijatí platby na náš účet vytvárame do 2 pracovných dní študentovi prístup, ktorý mu platí na obdobie, ktoré si zakúpil. Počíta sa to odo dňa, kedy prístup vytvárame. Ak napríklad študentovi vytvoríme prístup do akadémie 1. júna, pri mesačnom predplatnom mu platí do 1. júla.

Domáce úlohy

Študenti online kurzu “Komplet” majú možnosť vypracovať každý týždeň domácu úlohu – písomnú prácu. Buď je zadaná téma, o ktorej napíšu 15 – 20 viet (napríklad voľný čas, môj deň,…) alebo opisujú fotku, prípadne odpovedajú na zadané otázky. Študenti aktívne pracujú s taliančinou.

Motivačné body a darčeky

Súčasťou online kurzu “Komplet”je možnosť zbierať motivačné body. Každý týždeň je zverejnený zoznam aktivít, cvičení, domácich úloh, za ktoré môžu získať študenti motivačné body. Vždy v pondelok aktualizujeme tabuľku s nazbieranými bodmi, v ktorej si študenti môžu kontrolovať svoj bodobý stav. Za nazbierané body si môžu vybrať darček zo zoznamu darčekov.

V kurze “28-dňový online kurz taliančiny” zbierajú študenti motivačné body iba čiastočne – účasť na zoom hodine Preklad viet + jedna písomná práca (27. deň študijného plánu).

Môžem si prístup ku kurzu predĺžiť?

Samozrejme. Pár dní pred skončením predplatného posielame študentom e-mail. Ak chcú v kurze pokračovať, môžu si prístup predĺžiť. Ak už pokračovať nebudú chcieť, ďalšiu platbu neuhradia.

Porovnanie našich online kurzov

Online kurz taliančiny Komplet (od 1 mesiaca – do 3 mesiacov = od 10 Eur): lekcie nahraté na videách, cvičenia a kvízy, zoom hodiny s lektormi, motivačný systém, domáce úlohy, množstvo lekcií a cvičení, ktoré sa nenachádzajú v iných kurzoch

28-dňový kurz taliančiny (2 mesiace = 15 Eur): online kurz pre úplných začiatočníkov, zoznam lekcií a cvičení na 28 dní, videá ku gramatike, možnosť prihlasovať sa na zoom hodinu Preklad viet, čiastočne zbieranie motivačných bodov (za účasť na zoom hodine)

Dovolenková taliančina (3 mesiace = 18 Eur): lekcie pre začiatočníkov s nahratými videami ku gramatike, cvičenia a kvízy, niekoľko lekcií s dovolenkovou tematikou, kurz neobsahuje zoom hodiny s lektormi ani motivačné body.