Študijný plán A1 – A2

Lekcie sú dostupné pre študentov, ktorí majú predplatený prístup ku všetkým lekciám akadémie A1 – B2, prípadne pre študentov s prístupom pre začiatočníkov A1 – A2.

Talianska výslovnosťhttps://www.itak.sk/talianska-vyslovnost/

Taliančina pre začiatočníkov – lekcie 1 až 14 v PDF: https://www.itak.sk/lekcie-na-stiahnutie-v-pdf/

Slovná zásoba pre úplných začiatočníkov PDF: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-pre-uplnych-zaciatocnikov-pdf/

Cvičenia zo zoom hodiny: Taliančina pre úplných začiatočníkov: https://www.itak.sk/cvicenia-zo-zoom-hodiny-taliancina-pe-uplnych-zaciatocnikov/

GRAMATIKA: Tvoríme prvé vety, koncovky podstatných a prídavných mien, množné číslo, určitý člen: https://www.itak.sk/koncovky-podstatnych-a-pridavnych-mien-mnozne-cislo-urcity-clen/

Gramtické cvičenia – množné číslo a členy: Gramatické cvičenia – množné číslo a členy

Preklad jednoduchých viet: https://www.itak.sk/video-preklad-viet-a1/

Preklad jednoduchého textu z taliančiny do slovenčiny: https://www.itak.sk/preklad-textu-z-talianciny-do-slovenciny-a1/

Video: Cvičenia pre úplných začiatočníkov: výslovnosť, členy, množné číslo: https://www.itak.sk/cvicenia-pre-uplnych-zaciatocnikov-vyslovnost-cleny-mnozne-cislo/

GRAMATIKA: Časovanie slovies AVERE a ESSEREhttps://www.itak.sk/casovanie-slovies-avere-a-essere-v-pritomnom-case/

Preklad viet – avere, esserehttps://www.itak.sk/preklad-viet-avere-essere/

Avere, essere – cvičenia, preklad viet: https://www.itak.sk/casovanie-slovies-avere-essere-cvicenia-preklad-viet/

Preklad viet:https://www.itak.sk/preklad-viet-a1-cvicenia/

Zoznámenie – práca s textom (video hodina v taliančine): https://www.itak.sk/zoznamenie-praca-s-textom/

GRAMATIKA: Časovanie slovies FARE a ANDAREhttps://www.itak.sk/casovanie-slovies-fare-a-andare-v-pritomnom-case/

Gramatické cvičenia + preklad: Opakovanie prebratého učivahttps://www.itak.sk/gramaticke-cvicenia-preklad-opakovanie-prebrateho-uciva/

Video preklad viet pre začiatočníkovhttps://www.itak.sk/video-preklad-viet-pre-zaciatocnikov-a1-a-a2/

GRAMATIKA: Predložky a zložené predložky A, DA, SU, DI, IN: https://www.itak.sk/zlozene-predlozky-a-da-su-di-in/

Tvorenie otázok + cvičenie (video hodina): https://www.itak.sk/tvorenie-otazok-cvicenie/

Cvičenia – členy, predložky, množné číslo (video): https://www.itak.sk/cvicenia-cleny-predlozky-mnozne-cislo/

L’aspetto fisico – Fyzický vzhľad: Video hodina v slovenčine: https://www.itak.sk/laspetto-fisico-fyzicky-vzhlad/

GRAMATIKA: Vzťažné zámeno CHE a tvorenie 3. pádu: https://www.itak.sk/vztazne-zameno-che-a-tvorenie-3-padu/

La mia settimana – Práca s textom: https://www.itak.sk/la-mia-settimana-praca-s-textom-s-alessiou-a1-a2/

Zoom hodina s Alessiou – cvičenia A1 (záznam): https://www.itak.sk/zoom-hodina-s-alessiou-cvicenia-a1/

GRAMATIKA: Časovanie slovies v prítomnom časehttps://www.itak.sk/casovanie-slovies-v-pritomnom-case/

Časovanie slovies – cvičenia: https://www.itak.sk/casovanie-slovies-1/

Časovanie slovies v prítomnom čase – cvičenia s Michelou: https://www.itak.sk/casovanie-slovies-v-pritomnom-case-cvicenia-s-michelou/

Preklad textu z taliančinyhttps://www.itak.sk/preklad-textu-z-talianciny-do-slovenciny-a2/

Preklad viet: https://www.itak.sk/video-preklady-viet-a2/

Video hodina: Giorgio Armani + cvičenia: https://www.itak.sk/video-hodina-giorgio-armani-cvicenia/

GRAMATIKA: Nepravidelné slovesá dovere, potere, volere a sapere: https://www.itak.sk/nepravidelne-slovesa-dovere-potere-volere-a-sapere/

Modálne slovesá – cvičenia: https://www.itak.sk/modalne-slovesa/

Preklad viet – cvičenie: https://www.itak.sk/preklad-viet-a2-cvicenia/

GRAMATIKA: Časovanie zvratných slovies: https://www.itak.sk/casovanie-zvratnych-slovies/

Preklad viet – časovanie slovies: https://www.itak.sk/preklad-viet-casovanie-slovies-v-pritomnom-case/

GRAMATIKA: Prídavné mená BELLO, BUONO, zámeno QUELLO: https://www.itak.sk/pridavne-mena-s-osobitnym-pouzitim-bello-buono/

GRAMATIKA: Privlastňovacie zámená: https://www.itak.sk/privlastnovacie-zamena-text-na-preklad-cvicenie/

La casa – zariadenie izieb a domu (video hodina v taliančine): La casa – zariadenie domu a izieb

Video hodina na komunikáciou s Michelou – La settimana di Stella: https://www.itak.sk/video-hodina-na-komunikaciu-s-michelou-la-settimana-di-stella/

GRAMATIKA: Nepravidelné slovesá venire, dire, uscire a rimanere: https://www.itak.sk/nepravidelne-slovesa-venire-dire-uscire-a-rimanere/

La mia settimana – Práca s textom: https://www.itak.sk/la-mia-settimana-praca-s-textom-s-alessiou-a1-a2/

Množné číslo – cvičenia s Alessiou: https://www.itak.sk/mnozne-cislo-cvicenia-s-alessiou/

GRAMATIKA: 22 nepravidelných slovies – časovanie, cvičenia, video: https://www.itak.sk/22-nepravidelnych-slovies-casovanie/

Nepravidelné slovesá – cvičenia: https://www.itak.sk/nepravidelne-slovesa/

Gramatický test s Alessiou (video hodina): https://www.itak.sk/gramaticky-test-s-alessiou-a2/

Časovanie slovies – mix kvízy: https://www.itak.sk/casovanie-slovies-mix-kvizy/

(ďalšie lekcie budeme postupne dopĺňať)