Študijný plán B1 – B2

Lekcie sú dostupné pre študentov, ktorí majú predplatený prístup ku všetkým lekciám akadémie A1 – B2, prípadne pre študentov s prístupom pre mierne pokročilých B1 – B2.

GRAMATIKA: Minulý čas Passato prossimo: https://www.itak.sk/minuly-cas-passato-prossimo-teoria-cvicenia/

Gramatické cvičenia – passato prossimo: Gramatické cvičenia – minulý čas

Preklad viet:https://www.itak.sk/video-preklad-viet-b1/

Preklad textu z taliančiny: https://www.itak.sk/preklad-textu-z-talianciny-do-slovenciny-b1/

GRAMATIKA: Neznelé predmetové zámená s 3. a 4. pádom: https://www.itak.sk/neznele-predmetove-zamena-s-3-a-4-padom/

Preklad viet – cvičenie: https://www.itak.sk/preklad-viet-b1-cvicenia/

Video preklad viet: https://www.itak.sk/video-preklad-viet-b1-3/

Preklad textu z taliančiny do slovenčiny – La famiglia di topi: https://www.itak.sk/preklad-textu-z-talianciny-la-famiglia-di-topi/

GRAMATIKA: Krátenie vedľajších viet účelových PER + neurčitokhttps://www.itak.sk/kratenie-vedlajsich-viet-ucelovych-per-neurcitok/

GRAMATIKA: Budúci čas (video hodina): https://www.itak.sk/buduci-cas/

Budúci čas – cvičenia: https://www.itak.sk/buduci-cas-cvicenia/

Sardínia – video hodina v taliančine s Alessiou: https://www.itak.sk/sardinia-video-hodina-s-alessiou/

I servizi, l’ufficio postale – video hodina s Michelou: https://www.itak.sk/i-servizi-lufficio-postale-video-hodina-s-michelou/

I servizi, la banca – video hodina s Michelou: https://www.itak.sk/i-servizi-la-banca-video-hodina-s-michelou/

GRAMATIKA: Zámená – privlastňovacie ukazovacie, neurčité: Cvičenie s Alessiou: https://www.itak.sk/zamena-privlastnovacie-ukazovacie-neurcite-cvicenie-s-alessiou-b1/

Zvratné slovesá s Alessiou: https://www.itak.sk/zvratne-slovesa-s-alessiou/

La mia città – práca s textom s Alessiou B1: https://www.itak.sk/la-mia-citta-praca-s-textom-s-alessiou-b1/

Cvičenia s Alessiou – prítomný, minulý a budúci čas: https://www.itak.sk/cvicenia-s-alessiou-pritomny-minuly-a-buduci-cas/

GRAMATIKA: Podmieňovací spôsob – video hodina: https://www.itak.sk/podmienovaci-sposob-video-hodina/

Preklad viet:https://www.itak.sk/video-preklad-viet-b1-2/

Video hodina s Michelou: La repubblica italiana: https://www.itak.sk/la-repubblica-italiana/

La ricetta del Tiramisu: Video hodina s Michelou v taliančine: https://www.itak.sk/la-ricetta-del-tiramisu-recept-slovna-zasoba/

Nomi maschili e femminili, tvorenie podstatných mien zo slovies pomocou koncoviek (video hodina s Alessiou): https://www.itak.sk/nomi-maschili-e-femminili-video-hodina-s-alessiou-k-rozsireniu-slovnej-zasoby/

Množné číslo pre pokročilejších s Alessiou – cvičenie: https://www.itak.sk/mnozne-cislo-pre-pokrocilejsich-s-alessiou-cvicenie/

Com’è il mondo visto dai cani?: https://www.itak.sk/come-il-mondo-visto-dai-cani/

GRAMATIKA: Časovanie slovesa andarsene – odísť: https://www.itak.sk/casovanie-slovesa-andarsene-odist/

GRAMATIKA: Minulý čas Imperfektum: https://www.itak.sk/minuly-cas-imperfektum/

GRAMATIKA: Stupňovanie prídavných mien: https://www.itak.sk/stupnovanie-pridavnych-mien/

GRAMATIKA: Minulý čas Passato remoto: https://www.itak.sk/minuly-cas-passato-remoto/

(ďalšie lekcie budeme postupne dopĺňať)