Študijný plán – Slovná zásoba

Lekcie sú dostupné pre študentov, ktorí majú predplatený prístup ku všetkým lekciám akadémie A1 – B2, prípadne pre študentov s prístupom pre začiatočníkov A1 – A2 alebo mierne pokročilých B1 – B2.

Slovná zásoba pre úplných začiatočníkov PDF: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-pre-uplnych-zaciatocnikov-pdf/

Kvízy slovíčka A1 I. – kvízy na celý týždeň: https://www.itak.sk/kvizy-slovicka-a1-po-ne/

Kvízy slovíčka A1 II. – kvízy na celý týždeň: https://www.itak.sk/kvizy-slovicka-a1-ii/

Kvízy slovíčka A2 I. – kvízy na celý týždeň: https://www.itak.sk/kvizy-slovicka-a2-po-ne/

Kvízy slovíčka A2 II.: https://www.itak.sk/kvizy-slovicka-a2-po-ne-ii/

Kvízy slovíčka B1 I. – kvízy na celý týždeň: https://www.itak.sk/kvizy-slovicka-b1-po-ne/

Kvízy slovíčka B1 II. : https://www.itak.sk/kvizy-slovicka-b1-po-ne-ii/

Kvízy slovíčka B2 I. – kvízy na celý týždeň: https://www.itak.sk/kvizy-slovicka-b2-po-ne/

15 základných slovies pre začiatočníkov: https://www.itak.sk/15-zakladnych-slovies-pre-zaciatocnikov-cvicenia/

Jedlá a potraviny, reštaurácia PDF: https://www.itak.sk/jedlo-a-potraviny-slovna-zasoba/

Podstatné mená, ktoré zmenou rodu menia význam: https://www.itak.sk/podstatne-mena-ktore-zmenou-rodu-menia-vyznam-kvizy/

Cvičenia k slovnej zásobe – farby: https://www.itak.sk/cvicenia-k-slovnej-zasobe-farby/

Vybraná odporúčaná lexika:

Úroveň A1

Rodina a spoločnosť – PDF so slovíčkami, cvičenia: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-rodina-a-spolocnost-a1/

Náš domov – PDF so slovíčkami, cvičenia: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-nas-domov-a1/

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – PDF so slovíčkami, cvičenia: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-ludske-telo-starostlivost-o-zdravie-a1/

Človek na cestách – PDF so slovíčkami, cvičenia: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-clovek-na-cestach-a1/

Človek a príroda – PDF so slovíčkami: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-clovek-a-priroda-a1/

Móda a odievanie – PDF so slovíčkami: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-moda-a-odievanie-a1/

Úroveň A2

Rodina a spoločnosť – PDF so slovíčkami, cvičenia: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-rodina-a-spolocnost-a2/

Náš domov – PDF so slovíčkami, cvičenia: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-nas-domov-a2/

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie – PDF so slovíčkami: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-ludske-telo-starostlivost-o-zdravie-a2/

Úroveň B1

Rodina a spoločnosť – PDF so slovíčkami, cvičenia: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-rodina-a-spolocnost-b1/

Náš domov – PDF so slovíčkami: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-nas-domov-b1/

Človek a príroda – PDF so slovíčkami: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-clovek-a-priroda-b1/

Úroveň B2

Rodina a spoločnosť – PDF so slovíčkami, cvičenia: https://www.itak.sk/slovna-zasoba-rodina-a-spolocnost-b2/