Zoom hodiny

Najbližšie termíny krátkych doplnkových zoom hodín pre všetkých študentov akadémie:

PONDELOK o 18.00 h: Preklad viet a slovná zásoba s Luciou A1 – B1
Dĺžka hodiny: 20 min.

Link na prihlásenie: https://www.itak.sk/zoom-meetings/preklad-viet-a-slovna-zasoba-a1-b1/

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

UTOROK o 19.00 h: Gramatické cvičenia, slovná zásoba A1 – B1

Dĺžka hodiny: 15 – 20 min.

Link na prihlásenie: https://www.itak.sk/zoom-meetings/gramaticke-cvicenia-slovna-zasoba-a1-b1/