Zlepšite si taliančinu s našim online kurzom, ktorý obsahuje 5 lekcií + bonusovú lekciu, pomocou ktorých sa môžete naučiť novú slovnú zásobu. Vďaka nej si zlepšíte konverzáciu.

Kurz obsahuje 5 lekcií:

1.lekcia: Odlišné tvary podstatných mien v ženskom a mužskom rode (napr. becco – capra: cap – koza)

2. lekcia: Podstatné mená, ktoré zmenou rodu menia svoj význam (napr. il testo – text, la testa – hlava)

3. lekcia: Chybné podstatné mená (podst. mená, ktoré majú len jednotné číslo alebo len množné číslo: napr. la gente – ľudia, i pantaloni – nohavice)

4. lekcia: Zložené podstatné mená (napr. mezzo + giorno = il mezzogiorno)

5. lekcia: Príslovky (prehľad 60 prísloviek)

Bonus: Úryvky z kníh na rozšírenie slovnej zásoby s cvičeniami

V cene kurzu máte:

  • PDF dokument na stiahnutie, ktorý obsahuje 5 lekcií
  • PDF dokument s bonusovou lekciou – úryvky z kníh
  • Prístup k cvičeniam a kvízom na našej stránke, pomocou ktorých sa naučíte nové slovíčka a osvojíte si pojmy z lekcií
  • Prístup ku kvízom na stránke máte natrvalo, t.z. k cvičeniam sa môžete vrátiť napríklad opäť o pár týždňov alebo o rok, aby ste si zopakovali slovíčka

Úroveň kurzu: mierne pokročilý (B1+)

Skúšobný kvíz

Ako vyzerajú cvičenia v našom online kurze? Môžete si vyskúšať skúšobný kvíz s mix otázkami z 5 lekcií:

(Na ďalšiu otázku sa posuňte šípkou v modrom krúžku.)

Cena kurzu: 20 Eur

Prihlásiť sa na online kurz >>>KLIKNITE TU <<<


Náhľad dvoch cvičení: