Študijný plán – Online kurz Facile

Cvičenia z PDF dokumentov sa nachádzajú len v online kurze Facile. Nie sú súčasťou lekcií v Talianskej akadémii (prístup s video a zoom hodinami).

Ide o lekcie určené len pre kurz Facile.

– PDF na stiahnutie so základmi talianskej gramatiky

– PDF na stiahnutie: Základná slovná zásoba + kvízy

– Gramatické online cvičenia a kvízy

– Kvízy k slovnej zásobe pre začiatočníkov

– Cvičenia 1 (PDF): členy – slovesá avere, essere, fare, andare – nepravidelné slovesá

– Cvičenia 2 (PDF): členy – predložky – preklad slovíčok

– Cvičenia 3 (PDF): členy – časovanie v prítomnom čase – ustálené výrazy preklad

– Cvičenia 4 (PDF): členy – slovesá – dopĺňanie chýbajúcich slov do viet

– Cvičenia 5 (PDF): členy – predložky – príčastie minulé passato prossimo

– Cvičenia 6 (PDF): slovná zásoba, časovanie slovies

*ku všetkým cvičeniam sú vypracované aj správne odpovede, cvičenia si tak môžete skontrolovať