Pripravujeme nové lekcie: ZOZNAM

FEBRUÁR

V mesiaci FEBRUÁR pribudnú v našej akadémii nové lekcie (pribudnú postupne v tomto poradí):

A1-A2

Il gatto Gippi 3. časť (pokračovanie príbehu o stratenom kocúrovi – text na čítanie, slovná zásoba, cvičenia, práca s textom)

Človek na cestách A2 (nová slovná zásoba, PDF na stiahnutie, kvízy a cvičenia)

Gramatické cvičenia VIDEO (nahratá jedna z doplnkových zoom hodín ku gramatickým cvičeniam)

Nové cvičenia a kvízy ku gramatike A1-A2 (avere, essere)

B1-B2

Neznelé predmetové zámená pre 3. a 4. pád (nahraté video s vysvetlenou gramatikou, cvičenia)

Dalla città dei fiori al paese delle streghe (článok na čítanie, PDF na stiahnutie, cvičenia, práca s textom)

Nové cvičenia a kvízy ku gramatike B1-B2 (budúci čas)


MAREC

V mesiaci MAREC pribudnú v našej talianskej akadémii nové lekcie (pribudnú postupne v tomto poradí):

A1-A2

Il gatto Gippi 4. časť (pokračovanie príbehu o stratenom kocúrovi – text na čítanie, slovná zásoba, cvičenia, práca s textom)

Nové cvičenia a kvízy ku gramatike A1-A2 (modálne slovesá dovere, potere, sapere, volere)

B1-B2

Minulý čas Imperfektum – gramatika a cvičenia

Úrývky z talianskych spravodajských článkov (práca s textom, cvičenia, slovná zásoba)

Nové cvičenia a kvízy ku gramatike B1-B2 (passato prossimo, imperfektum)