Dotazník

Vyplňte náš krátky dotazník, aby sme vedeli, čo by sme mali v akadémii zmeniť, prípadne vylepšiť.

Dotazník je anonymný.

Ďakujeme veľmi pekne.